SeisNET


System SeisNET służy do monitoringu drgań obiektów narażonych na drgania przenoszone przez grunt, fundament itp. System składa się z serwera danych i dowolnej ilości stacji pomiarowych wyposażonych w czujniki przyspieszenia drgań. Komunikacja między stacjami pomiarowymi a serwerem odbywa się poprzez Internet, a autoryzowani użytkownicy mają dostęp do serwera danych poprzez przeglądarkę internetową. System umożliwia stałą analizę poziomu drgań i wysyłania ostrzeżeń do użytkowników w przypadku przekroczenia zadanych parametrów. Ostrzeżenia mogą być wysyłane, jako SMS lub e-mail, i umożliwiają natychmiastową reakcję np. wstrzymanie prac rozbiórkowych i zmianę technologii na bezpieczniejszą dla otaczających teren budowy obiektów.